• Banner 03

Tenisová sezóna 2019 zahájená od 15.4.2019 na všetkých kurtoch (Odporúčame rezerváciu pre členov)

  Pondelok 19.8. Utorok 20.8. Streda 21.8. Štvrtok 22.8. Piatok 23.8. Sobota 24.8. Nedeľa 25.8.
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
07:30-08:00                                     VS VS   
08:00-08:30                                     VS VS  
08:30-09:00                                    D VS VS D
09:00-09:30       TR KH   TR     TR      TR           E VS VS E
09:30-10:00       TR  KH   TR      TR      TR           T JS   T
10:00-10:30       TR  KH   TR      TR      TR           I JS   I
10:30-11:00       TR   KH   TR      TR      TR            IK    
11:00-11:30       TR      TR      TR      TR            JS    
11:30-12:00       TR      TR      TR      TR                 
12:00-12:30       TR      TR      TR      TR                 
12:30-13:00       TR      TR      TR      TR                 
13:00-13:30       TR      TR      TR      TR                 
13:30-14:00       TR      TR      TR      TR                 
14:00-14:30       TR      TR      TR      TR                 
14:30-15:00       TR      TR      TR      TR                 
15:00-15:30 RT-SE  RT-MI    TR      TR      TR      TR                 
15:30-16:00 RT-SE  RT-MI    TR      TR      TR      TR                 
16:00-16:30 RT-SE   RT-MI                                      
16:30-17:00 RT-SE  RT-MI           RT-MA                            
17:00-17:30         RT-MA          RT-RU            KH   
17:30-18:00      

RT-RU

 RT-MA   RT-PO  RT-PO     RT-RU           KH   
18:00-18:30   IM   N N  RT-RU      RT-PO  RT-PO IM  RT-RU N N           KH   
18:30-19:00   VT   I I  RT-RU      RT-PO  RT-PO VT  RT-RU I I           KH   
19:00-19:30   LB   O O RT-RU      RT-PO   RT-PO LB   O O              
19:30-20:00   PG   RI RI  RT-RU         PG   RI RI