• Banner 03

00- Kurty Ladislava Časa

  Pondelok 27.5. Utorok 21.5. Streda 22.5. Štvrtok 23.5. Piatok 24.5. Sobota 25.5.  Nedeľa 26.5.
   1 2  3  1  2  1  3  3  2  3
07:30-08:00                     LŠ     RM                
08:00-08:30              

 

    RM          RT-Kub      VS VS   
08:30-09:00                     LŠ          RT-Kub      VS  VS   
09:00-09:30        

 

                    RT-Kub   

 

VS  VS  
09:30-10:00                               RT-Kub      VS  VS   
10:00-10:30                              

 

      MA RT-Ryb 
10:30-11:00                                       MA RT-Ryb 
11:00-11:30                                       MA  
11:30-12:00                                       MA   
12:00-12:30             RT-Slo                        GP     
12:30-13:00             RT-Slo                        GP     
13:00-13:30             RT-Slo                        GP     
13:30-14:00             RT-Slo                        GP     
14:00-14:30                                          
14:30-15:00       LČa                                   
15:00-15:30       RR                                   
15:30-16:00

 

    LČa                                   
16:00-16:30      

 

LŠ                                 
16:30-17:00         AV      JS 

 

                       
17:00-17:30         LŠ      RL            RT-Koč               
17:30-18:00             RT-Bul 

JS 

          RT-Koč               
18:00-18:30     TR-D   VT      RT-Bul  JK  TR-D  VT    GP    RT-Koč               
18:30-19:00     TR-D  

VT 

RM    RT-Bul  MV  TR-D  VT    GP    RT-Koč               
19:00-19:30       VT  PD      JK    VT    GP                   
19:30-20:00       VT  RM          VT    GP