• Banner 03

00- Kurty Ladislava Časa

  Pondelok 25.9.  Utorok 26.9. Streda 20.9. Štvrtok 21.9. Piatok 22.9. Sobota 23.9.  Nedeľa 24.9.
   1 2  3  1  2  1  3  3  2  3
07:30-08:00             RT-Ada              VOP         VS  VS   
08:00-08:30             RT-Ada 

 

          VOP    RT-Kub      VS  VS  
08:30-09:00          RT-Bul    VOP             VOP    RT-Kub      VS  VS   
09:00-09:30        

RT-Bul 

  VOP                  RT-Kub      VS  VS   
09:30-10:00         RT-Bul    VOP                  RT-Kub           
10:00-10:30                                     GP  MA  DB 
10:30-11:00                                     GP  MA  DB 
11:00-11:30                         RT-Mif    RT-Tru        GP  MA  DB 
11:30-12:00                         RT-Mif  SJ  RT-Tru        GP  MA  DB 
12:00-12:30                         RT-Mif  SJ              RT-Šim 
12:30-13:00                           SJ              RT-Šim 
13:00-13:30                                         RT-Šim 
13:30-14:00                                          
14:00-14:30       TR                                   
14:30-15:00       TR                                   
15:00-15:30       TR                  RT-Mra                 
15:30-16:00

 

    TR        RT-Šim      RT-Van    RT-Mra                 
16:00-16:30      

TR 

  RT-Van    RT-Šim    RT-Hre  RT-Van   RT-Hor RT-Mra              AP   
16:30-17:00       TR    RT-Van  RT-Volt  RT-Šim    RT-Hre  RT-Van  RT-Hor                PP   
17:00-17:30       TR   GP RT-Van  RT-Volt  JK RT-Chm  RT-Hre    RT-Hor  RT-Šim  SE            VOP   
17:30-18:00       TR GP  RT-Van  JS

JK

RT-Chm  RT-Tru    RT-Hor  RT-Šim SE            VOP   
18:00-18:30       TR GP  VT   Lča JK  RT-Rich  RT-Tru    VT  RT-Šim  SE            VOP   
18:30-19:00      

TR

GP  VT JS  JK RT-Rich  RT-Tru    VT    SE            VOP   
19:00-19:30           VT            VT                   
19:30-20:00           VT            VT